LX506 TAAL SPEEL LEERMAP ALGEMENE ONTWIKKELING Leeftijdsgroep : 6-8 jaar


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.


Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetsen.


Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensieve revisie mogelijk.


Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine groep-jes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten werken volgens de kennis en het tempo van elk kind.


Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: - de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- sneller te onthouden;
- het onderwijs aangenamer te maken.


Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen nodig en is betaalbaar voor iedereen.


ALGEMENE INDELING VAN DE MAP
Serie 47
Groep 1 t/m 4 : lezen
Groep 5 t/m 8 : waarnemen, logisch redeneren Groep 9 t/m 14 : grammatica


Serie 48
Groep 1 t/m 14 : lezen (zinnen) - keuze tussen twee plaatjes
Groep 15 t/m 30 : lezen (plaatjes) - keuze tussen twee of drie zinnen
Groep 30 : grammatica - de/het/de(mv)
Groep 31 t/m 42 : grammatica
Groep 43 t/m 53 : algemene ontwikkeling