LX508 TAAL SPEEL LEERMAP Leeftijdsgroep : 7-9 jaar

TAAL SPEEL LEERMAP Leeftijdsgroep : 7-9 jaar


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.


Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetsen.


Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensieve revisie mogelijk.


Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine groep-jes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten werken volgens de kennis en het tempo van elk kind.


Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: -de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- sneller te onthouden ;
- het onderwijs aangenamer te maken.


Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer Stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen nodig en is betaalbaar voor iedereen.


Basiskennis
Vôôr te beginnen met de stof van het derde leerjaar, is het aan te raden dat het kind de groepen 1 t/m 7, serie 10 afmaakt. Bovendien hebben wij, als laatste contrôle, aan het einde van de map groepen toegevoegd die be-schouwd worden als basiskennis. Het is nodig deze goed te maken vôôr verder te gaan met de hogere klassen.


De sériés LS 203 en LS 206 bestaan uit:
- een map taal-algemene ontwikkeling
- een map wiskunde


ALGEMENE INDELING VAN DE MAP
Serie 20:
Groep 1 t/m 4 : basiskennis


Serie 33:
Groep 1 t/m 13 : spelling van woorden
Groep 14 t/m 19 : spelling
Groep 20 t/m 25 : grammatica
Groep 26 t/m 31 : vervoeging
Groep 32 t/m 39 : lezen
Groep 40 t/m 48 : historische, wetenschappelijke, aardrijkskundige kennis
Groep 49 en 50 : verkeersveiligheidSerie 23
Groep 9 t/m 16 : algemene ontwikkeling Groep 17 t/m 20 : basiskennis