LX509 WISKUNDE Leeftijdsgroep : 7-9 jaar


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.


Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetsen.


Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensieve revisie mogelijk.


Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine groep-jes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten werken volgens de kennis en het tempo van elk kind.
Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: -de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- sneller te onthouden;
- het onderwijs aangenamer te maken.


Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen nodig en is betaalbaar voor iedereen.


Basiskennis
Vôôr te beginnen met de stof van het derde leerjaar, is het aan te raden dat het kind de groepen 1 t/m 7, serie 10 afmaakt. Bovendien hebben wij, als laatste contrôle, aan het einde van de map groepen toegevoegd die be-schouwd worden als basiskennis. Het is nodig deze goed te maken vôôr verder te gaan met de hogere klassen.


De sériés LS 203 en LS 206 bestaan uit:
- een map taal-algemene ontwikkeling
- een map wiskunde


ALGEMENE INDELING VAN DE MAP
Serie 10:
Groep 1 t/m 7 : basiskennis Groep 8 en 9 : optelsommen


Serie 13:
Groep 1 en 2 : optelsommen
Groep 3 en 4 : symmetrie (assen)
Groep 5 : verhouding
Groep 6 t/m 10 : meetkunde
Groep 11 t/m 22 : getallen
Groep 23 t/m 27 : getallen, schriftelijk rekenen
Groep 28 t/m 31 : rationele getallen
Groep 32 : getallen, hoofdrekenen
Groep 33 t/m 36 : maten
Groep 37 t/m 45 : toegepaste wiskunde
Groep 46 t/m 50 : getallen, de tafels
Groep 51 : verzamelingen (inhoud)
Groep 52 en 53 : symmetrie (translatie)


Serie 23:
Groep 1 t/m 8 : herhalingsoefeningen in kleur
Groep 9 t/m 14 : basiskennis