LX505 DEEL 2 Rekenen van 0 tôt 20 Spelenderwijs leren met zelfcontroîe
Leeftîjdsgroep : 6-7 jaar België : Basisonderwijs, iste leerjaar Nedeirlàncl i fâroep 3-4


DEEL 2
Rekenen van 0 tôt 20 Spelenderwijs leren met zelfcontroîe
Leeftîjdsgroep : 6-7 jaar België : Basisonderwijs, iste leerjaar Nedeirlàncl i fâroep 3-4


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.
Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetsen.
Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensieve revisie mogelijk.
Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine groepjes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten werken volgens de kennis en het tempo van elk kind.
Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: - de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- het onderwijs aangenamer te maken.

Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen nodig en is betaalbaar voor iedereen.

Speeltijd !
Bladzijden met deze titel en met het kleine clowntje, bieden een nieuvve, ontspannende groep die de ééntonig-heid van de rekengroepen even onderbreekt.
Desalniettemin zijn deze groepen leerrijk: waarneming, ritme, logisch denken... veel plezier!


Inhoudsopgave rekenmap, deel 2
Verzamelingen, waarnemen, logisch denken 
Serie 31 : grcepen 1. 11, 13, 19
Serie 23: groepen 9, 10, 11, 16, 25, 29,33

Sommen tôt 10 - Serie 31 : groepen 2, 3, 4, 5

Sommen tôt 20 - Serie 31 : groepen 9, 16, 17, 18
Serie 23: groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 37

Overbruggen van 10 - Serie 23: groepen 35, 36

Aftrekken - Serie 23: groepen 21, 26, 38

Vraagstukjes met optellen en/of aftrekken - Serie 31 : groepen 7, 8, 14
Serie 23: groep 51

Vermenigvuldigen, tafels - Serie 31 : groep 15
Serie 23: groepen 41, 42, 43, 45, 46, 52

Delen - Serie 31 : groep 10
Serie 23: groepen 14, 44, 48, 49

Vermenigvuldigen en delen - Serie 23: groepen 17, 47, 50

De tekens >, =, < met getallen — Serie 31 : groep 6 , met lijnstukken — Serie 31 : groep 12

Puntoefeningen - Serie 23: groepen 5, 7, 8, 20, 24, 28, 47

Gemengde bewerkingen - Serie 23: groepen 30, 32, 39, 40

Getallenrij - Serie 23: groepen 23, 31

Rekentaal - Serie 23: groepen 15, 22, 34

Klokkijken - Serie 23: groepen 12, 18