LX504 REKENEN Rekenen van 0 tôt 20 Spelenderwijs leren met zelfcontrole
Leeftijdsgroep: 6-7 jaar

DEEL 1
Rekenen van 0 tôt 20 Spelenderwijs leren met zelfcontrole
Leeftijdsgroep: 6-7 jaar
België: Basisonderwijs, 1ste leerjaar Nederland: Groep 3-4


ALGEMENE INDELING VAN MAP 1
SERIE 17: verzamelingen, verhoudingen, rekenen
Groep 1 : rangschikken
Groep 2 : rangschikken
Groep 3 : geheugentraining
Groepen 4 en 5 : verhoudingen
Groepen 6 en 8 : verzamelingen
Groep 7 : sommen tôt 10
Groep 9 t/m 11 : vergelijken van hoeveelheden
Groepen 12 en 13 : rangtelwoorden


SERIE 3: getallen van 1 tôt 10, optellen en aftrekken
Groepen 1, 2 en 3 : optellen tôt 10
Groep 4 : tabel met twee ingangen
Groep 5 : sommen tôt 10
Groep 6 : speeltijd!
Groep 7 : sommen (3 getallen)
Groep 8 t/m 18 : verschillende vormen van sommen
Groep 19 : speeltijd!
Groep 20 t/m 24 : bewerkingen
Groep 25 : dobbelen
Groep 26 : puntoefeningen
Groep 27 : hoofdrekenen, aftrekken
Groepen 28. 29. 31 : hoofdrekenen
Groep 30 : V : speeltijd !
Groep 32 : vraagstukjes (optelsommen, vermenigvuldigingen)
Groepen 33 en 34 : sommen, de weerkalender
Groep 35 t/m 39 : allerlei rekenopgaven
Groep 40 : speeltijd!
Groep 41 t/m 46 : symmetrieën
Groep 47 : vraagstukjes
Groepen 48 en 49 : werken met vormen
Groep 50 : vraagstukjes
Groep 51 : getallenreeksen
Groepen 52 en 53 : maten, hele en halve uren


SPEELTIJD!
Bladzijden met deze titel, en met het kleine clowntje, bevatten een nieuwe, ontspannende groep die de eentonigheid van de rekengroepen even onderbreekt.
Desalniettemin zijn deze groepen leerrijk: observatie, observatievermogen, ritme, logisch denken, ...
Veel plezier!