LX503 TAAL Auditief en visueel onderscheidingsvermogen, het lezen van woorden, het lezen van zinnen, grammatica

Auditief en visueel onderscheidingsvermogen, het lezen van woorden, het lezen van zinnen, grammatica

Leeftijdsgroep : 5-7 jaar
DEEL 2

België: Basisonderwîjs, 1ste leerjaar Nederland: Groep 2-3

In deze tweede map leert het kind fonemen en schrijfwijzen herkennen.

SERIE 5 (groep 27-32)
Auditief en visueel onderscheidingsvermogen met lettergrepen.

SERIE 5 (groep 33-46)
Auditief en visueel onderscheidingsvermogen met bekende klanken.

SERIE 32 (groep 1-40)
Het lezen van woorden (het woord dat bij het plaatje hoort).

En tenslotte, SERIE 21 (groep 1-20)
Het lezen van zinnen, grammatica, vervoeging en woordenschat om de eerste klas (groep 3) met een degelijk te verlaten.


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.
Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetî Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensi revisie mogelijk.
Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine grc jes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten wer volgens de kennis en het tempo van elk kind. Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: - de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- sneller te onthouden;
- het onderwijs aangenamer te maken.

Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen ne en is betaalbaar voor iedereen.

Speeltijd !
Bladzijden met deze titel, en met het kleine clowntje, bevatten een nieuwe, ontspannende groep die de éér nigheid van de rekengroepen even onderbreekt.
Desalniettemin zijn deze groepen leerrijk: observatie, observatievermogen, ritme, logisch denken... veel plezier !