LX507 WISKUNDE SPEEL LEERMAP  Leeftijdsgroep : 6-8 jaar


De mini-computer LEXIDATA kan een didactisch hulpmiddel zijn bij gebruik in de klas.


Met LEXIDATA kan de leerkracht snel het inzicht in, en het begrijpen van de aangeboden leerstof toetsen.


Bij regelmatig gebruik, bijvoorbeeld na elke les of na elk afzonderlijk hoofdstuk, is een snelle en intensieve revisie mogelijk.


Overeenkomstig de wens van de leerkracht kan LEXIDATA gebruikt worden door de hele klas, in kleine groep-jes of individueel. Het kaartsysteem maakt het mogelijk elke groep in verschillende tempo's te laten werken volgens de kennis en het tempo van elk kind.


Samengevat, LEXIDATA maakt het mogelijk: - de leerling te motiveren;
- te leren met plezier;
- sneller te onthouden ;
- het onderwijs aangenamer te maken.


Het gebruik van LEXIDATA is heel eenvoudig. Het toestel is zeer stevig. LEXIDATA heeft geen batterijen nodig en is betaalbaar voor iedereen.


De sériés LS 203 en LS 206 bestaan uit:
- een map taal-algemene ontwikkeling
- een map wiskundeALGEMENE INDELING VAN DE MAP
Serie 13: verzamelingen
Groep 1 t/m 4 : telwoord, inhoud, eenheid


Serie 7: hoofdrekenen (optellen en aftrekken van ronde getallen < 100)
Groep 1 t/m 18 : T ± T
Groep 19 : T x x
Groep 20 :T:x
Groep 21 : aile bewerkingen door elkaar
Groep 22 t/m 35 : T ± E, TE ± E, TE ± T
Groep 36 t/m 40 : aile bewerkingen door elkaar
Groep 41 t/m 44 : tellen
Groep 45 en 46 : puntoefeningen
Groep 47 t/m 58 : Allerlei rekenopgaven (breuken, grafieken,...)


Serie 24: tafels van vermenigvuldiging
Groep 1 t/m 6 : tafel van 2
Groep 7 t/m 12 : tafel van 3
Groep 13 t/m 18 : tafel van 4
Groep 19 t/m 24 : tafel van 5
Groep 25 en 26 : oefeningen met de 4 tafels
Groep 27 t/m 32 : tafel van 6
Groep 33 t/m 38 : tafel van 7
Groep 39 t/m 44 : tafel van 8
Groep 45 t/m 50 : tafel van 9
Groep 51 t/m 58 : herhalingsoefeningen